– přírodní léčitelství v domácí praxi

Přírodní léčitelství v domácí praxi

(MUDr. Ulf Böhmig)

Vláknina zamezuje vzniku nadváhy

Dodávání dostatečného množství vlákniny chrání organismus i před nadváhou. Díky své schopnosti vázat vodu vláknina již v žaludku nabobtnává, což způsobuje jeho pomalejší vyprazdňování a navozuje větší pocit sytosti. Jelikož sama vláknina tělu nedodává energii, je sice v každém soustu stravy bohaté na vlákninu obsaženo méně energie, efekt zasycení je však v podstatě týž. Tohoto jevu využívali lidé vždy v období hladu, kdy jedli stravu bohatou na vlákninu s nižším obsahem energie, jako je lišejník islandský nebo otruby, jimiž doplňovali každodenní stravu. Člověk se sice stravoval nízkokaloricky a také hubnul, ale měl alespoň pocit sytosti.

Strava bohatá na vlákninu prodlužuje také vstřebávání živin do krve. To je důležité především u sacharidů, zvláště při požívání cukru (v jakékoliv podobě), který bez omezovacích mechanismů přechází do krve.

Pokusy však bylo dokázáno, že současné podávání cukrů a vlákniny v jednom jídle vede ke zpomalení tohoto vstřebávání. Prokázaly to výsledky těchto pokusů: Zvyšování hladiny cukru v krvi dosahovalo nižších hodnot a probíhalo v menším časovém úseku. To je výhodné především pro diabetiky.

Právě u diabetiků bylo poprvé zjištěno, že obohacením stravy o pektiny nebo o guar, tedy o vlákninu, lze ušetřit inzulin. Tato skutečnost je důležitá i pro pacienty s nadváhou, zvlášť pro ty, kteří mají nadměrnou chuť k jídlu. Na příliš rychlé pronikání molekul cukru do střeva reaguje právě inzulin obsažený v těle. Cukr je rychle odbouráván (tělo nesnáší příliš vysokou hladinu cukru v krvi), a po uplynutí zhruba dvou hodin se obsah cukru v krvi sníží dokonce pod výchozí hladinu. To vyvolává opět pocit hladu.

Obsahuje-li tedy strava sacharidy, zvláště pak jejich základní stavební jednotku cukr, je třeba dbát na to, aby byla zároveň dodávána i vláknina. V přírodě se konec konců tyto dvě látky vyskytují odděleně.

Minerální látky a vitaminy zvyšují odolnost organismu

Kromě vlákniny souvisí odolnost a obranyschopnost organismu i s celou řadou dalších látek nedodávajících energii.

Jsou to: minerální látky, stopové prvky, vitaminy.

Jistým způsobem mají odolnost organismu vliv všechny, ale všechny nemusíme podrobně rozebírat. Pokud totiž ve stravě přijímáme 40-50 gramů vlákniny denně, získává naše tělo automaticky i dostatečné množství ostatních „ nekalorických látek“.

U minerálních látek a stopových prvků jsou to: draslík, křemík, mangan, molybden, chrom.

Z vitaminů jsou to: A, B1 – B6, C, K, kyselina listová, biotin

Pokud tedy jsme především potraviny rostlinného původu, máme zaručen i přísun těchto látek v dostatečném množství. Potraviny, které obsahují mnoho vlákniny nepostrádají ani tyto látky.

Vláknina a detoxikace

O tomto problému se v základním lékařském výzkumu ještě diskutuje. Nedostatečné množství vlákniny a současná konzumace velkého množství tuků zvyšují koncentraci žlučových solí ve střevech. Ta pak reagují změnou složení střevních bakterií., přičemž na základě vzájemného chemického působení vznikají ve střevě látky vyvolávající rakovinu. Správný poměr je totiž narušen a s ním jsou posunuty správné přeměny. Je-li správnou výživou zaručeno rovnoměrné trávení, vylučují se „karcinogenní metabolity“, tj. produkty látkové výměny vyvolávající rakovinu, dostatečně rychle a nedostávají se ani do krve, ani do dlouhodobějšího kontaktu se střevní sliznicí.

Nadto ovšem vláknina působí i přímo proti rakovině:

a) vazebnou schopností – Produkty látkové výměny vyvolávající rakovinu vláknina na sebe        váže a tak je zneškodňuje.

b) působením na střevní bakterie – Vláknina podporuje rozvoj takových bakterií, které rostou     pouze v přítomnosti kyslíku – tzv. aerobů. Právě tyto bakterie však nevylučují látky      vyvolávající rakovinu.

Příčinou toho, že nadměrné množství tuků (spojené s nedostatkem vlákniny) zvyšuje nebezpečí rakoviny, je to, že váží žlučové kyseliny. To se vztahuje na běžné jedlé tuky živočišného a rostlinného původu s dlouhým řetězcem. Aby se dostaly do střevních buněk, musí nejprve navázat na kyseliny žlučové. Kyseliny žlučové se pak, jakmile splnily svůj transportní úkol, vracejí do střeva jako žlučové soli. Tam pak mohou za nepříznivých okolností produkovat rakovinotvorné látky.

Tuky s krátkým a středně dlouhým řetězcem, které se vyskytují částečně v mléčném tuku (másle), ve speciálních druzích margarínu a olejů. ke svému transportu kyselinu žlučovou nepotřebují, protože se dostávají přímo do střevní buňky a odtud pomocí bílkovinného tělíska do krve. Takovéto tuky, s krátkým a středně dlouhým řetězcem se tedy na popsaném mechanismu vzniku rakovinotvorných látek nepodílejí. Medicína také zkoumala, které orgány jsou vinou příliš tučné stravy, která je zároveň chudá na vlákninu, nejčastěji napadány rakovinou. Jsou to: tlusté střevo (které zaujímá první místo), slinivka břišní, prsa u žen, předstojná žláza (prostata).

Existují i další rakovinotvorné látky, které se do střev mohou dostávat s potravou. A však i zde má vláknina svou ochrannou funkci, protože tyto látky na sebe vážou a zabraňují tak jejich přecházení do krve. Kromě toho zajišťuje dostatek vlákniny i nižší koncentraci rakovinotvorných látek ve střevech. Tímto způsobem se snižuje riziko přímého kontaktu nebezpečných látek se sliznicí žaludku a tlustého střeva, což také působí proti rakovině.

Vláknina à

Rozpustná

Nerozpustná

Celková

Jablko

5,6 – 5,8

7,2 – 7,5

12,8 – 13,3

 

 Mozek a myšlení

-přírodní antioxidanty brání poškození mozku stářím (Alzheimerova choroba)

-zlepšují paměť a schopnost učit se

Srdce a plíce

-flavonoidy v jablku přímo snižují rizika onemocnění cév

-jablka jsou zcela bez cholesterolu

-jablečná vláknina pomáhá s problémy dýchacích cest

Vyrovnaný metabolismus

-udržují stabilní hladinu cukru v krvi

-vláknina pomáhá trávení a působí preventivně proti onkologickým onemocněním

Zdravá váha

-nízkokalorické, přirozeně netučné ovoce

-vysoký obsah vlákniny snižuje příjem kalorií

-pomáhají redukovat váhu

Pevné kosti

-jablka jsou zdrojem bóru, který podporuje zdraví kostí