– „JaBu“ ochranná známka

Ochranné známky
Úřad průmyslového vlastnictví
Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM).
Data ÚPV jsou aktuální ke dni: 22.6.2009
Data WIPO jsou aktuální ke dni: 19.6.2009
Data WIPO v řízení jsou aktuální ke dni: 22.6.2009
Data WIPO 6ter jsou aktuální ke dni: 8.6.2009
Data OHIM jsou aktuální ke dni: 21.6.2009

——————————————————————————–
Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 462232
(540) Reprodukce/Znění OZ
(561) Přepis do latinky JaBu JABLEČNÁ MOUKA výroba a její zpracování
(111) Číslo zápisu 303303

(511) Třídy výrobků a služeb 5, 30
(531) Vídeňské obrazové třídy 26.4.24 ; 26.4.2 ; 26.4.22 ; 27.5.9 ; 27.3.11 ; 5.7.13
(220) Datum podání přihlášky 11.09.2008

(320) Datum práva přednosti: 11.09.2008

(330) Země priority: CZ

(442) Datum zveřejnění prihlášky 22.10.2008
(151) Datum zápisu 28.01.2009
(730) Přihlašovatel/vlastník Jana Butalová

Luční 339

Chýnov CZ
39155
(740) Zástupce Václav Műller, patentový zástupce

Filipova 2016
Praha 4 CZ
148 00
Stav Platný dokument
Druh Kombinovaná
(510) Seznam výrobků a služeb (5) mouka pro farmaceutické účely; (30) potravinářská mouka, výrobky z mouky.

Údaje byly získány na http://www.upv.cz